An toàn sản phẩm

Người đàn ông và đứa trẻ
Biểu tượng Các nhãn hiệu của chúng tôi

Chúng tôi luôn tự đặt cho mình tiêu chuẩn cao nhất

Trong hơn 181 năm, sự an toàn của bạn và sự an toàn của thế giới quanh bạn là tôn chỉ của những gì chúng tôi làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần một đội ngũ hơn 500 nhà khoa học và chuyên gia với một quy trình an toàn và nghiêm ngặt để phân tích mọi thành phần trước khi xem xét đưa vào một trong những sản phẩm của chúng tôi.

Quy trình 4 bước của chúng tôi

An toàn là tôn chỉ của tất cả những gì chúng tôi làm. Trước khi tiếp thị một sản phẩm mới, chúng tôi không chỉ tuân thủ mà còn làm tốt hơn cả quy định để đảm bảo an toàn cho mọi thành phần của quy trình thông qua quy trình bốn bước, dựa trên cơ sở khoa học. Chúng tôi sử dụng quy trình tương tự như các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, bao gồm FDA Hoa Kỳ, EPA, EU, WHO và các cơ quan khác.

Bước 1

Nghi ngờ

Nhà khoa học nghiên cứu thành phần

Trước khi sử dụng bất kỳ thành phần nào, các nhà khoa học của chúng tôi bắt đầu bằng những câu hỏi. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự an toàn hoặc lợi ích của các thành phần đối với con người, chúng tôi sẽ không sử dụng.

Bước 2

Xác định

Xác định thành phần phạm vi an toàn

Chúng tôi xác định phạm vi an toàn của các thành phần bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn dựa trên khoa học tương tự như các cơ quan quản lý lớn trên thế giới.

Bước 3

Quyết định

Nhà khoa học đánh giá các nguyên liệu

Chúng tôi đánh giá tất cả các thành phần trong sản phẩm để đảm bảo an toàn khi sử dụng — cả cho bạn và môi trường. Nếu chúng tôi không thể khẳng định, chúng tôi sẽ bắt đầu lại với thiết kế ban đầu.

Bước 4

Chất vấn

4-Step process: Keep up with new information

Bước cuối cùng của chúng tôi không bao giờ thật sự kết thúc. Khi một sản phẩm được lên kệ, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới về từng thành phần, hợp tác về các phương pháp an toàn sản phẩm mới với các cơ quan quản lý và các nhà khoa học bên ngoài P & G để đảm bảo rằng luôn thực sự cập nhật những thông tin mới nhất về các thành phần đó.

Quan trọng nhất là, chúng tôi lắng nghe bạn — đảm bảo các sản phẩm chúng tôi sẽ được thiết kế để đáp ứng mong đợi của bạn về an toàn và hiệu suất.

Xem để tìm hiểu thêm về cách các nhà khoa học của chúng tôi tạo ra các sản phẩm an toàn cho bạn.

Xem video: Giữ an toàn cho gia đình bạn
Một nhà khoa học trẻ em nhìn vào mô hình phân tử

Thành phần

An toàn sản phẩm tiêu dùng bắt đầu với các nguyên liệu. Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể có câu hỏi và mối quan tâm về những nguyên liệu cụ thể. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều chi tiết hơn về các câu hỏi phổ biến mà chúng tôi nhận được liên quan đến các thành phần sản phẩm mà chúng tôi chọn và chúng tôi chủ động không sử dụng.

Xem nguyên liệu của chúng tôi