PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - hình ảnh
""

Phát triển môI
trường bền vững.

Tại P&G, sự bền vững về môi trường luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn góp phần cải thiện cuộc sống hằng ngày của người tiêu dùng. Mặc dù cam kết cải thiện cuộc sống người tiêu dùng của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi, nhưng tiêu chuẩn mà chúng tôi cần đạt được hiện nay đã được nâng lên.

Đối với người tiêu dùng ngày nay, sự cải thiện sẽ không có ý nghĩa nếu nó không có lợi cho môi trường. Và chúng tôi cũng chia sẻ niềm tin đó. Nỗ lực đổi mới sáng tạo không thể đem lại lợi ích vượt trội nếu thiếu sự bền vững. Cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Suy cho cùng, hành tinh này là nhà của chúng ta. Và thời điểm tốt nhất để hành động chính là ngay từ bây giờ.

Tầm nhìn môi trường 2030 Đó là nhà của chúng ta

Tầm nhìn môi trường 2030 của P&G chú trọng đến việc phát triển các thương hiệu có khả năng mang lại lợi ích vượt trội và bền vững, nhằm cải thiện cuộc sống cho cả thế hệ hiện tại và mai sau. Nền tảng của tầm nhìn đó là nỗ lực cải thiện cuộc sống của mọi người trong các hoạt động vận hành, chuỗi cung ứng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Tham vọng này được xây dựng dựa trên bốn lĩnh vực – Khí hậu, Rác thải, NướcThiên nhiên – đó là những yếu tố giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho hành tinh của chúng ta và hoạt động kinh doanh của mình.

Nhấp chuột để chuyển đến từng phần.

Khí hậu - hình ảnh
Khí hậu

Khí hậu

TẦM NHÌN HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐẠT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BẰNG 0 TRƯỚC NĂM 2040

Vào tháng 9 năm 2021, P&G đặt ra tầm nhìn mới là đạt được tổng mức phát thải khí nhà kính (GHG) bằng 0 trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của mình, từ khâu xử lý nguyên liệu thô đến khi vận chuyển đến nhà bán lẻ. P&G cũng đã chia sẻ Kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu, phác thảo cách tiếp cận toàn diện để thúc đẩy hành động vì khí hậu và đối phó những thách thức chính ở phía trước. Ngoài các thông tin chi tiết về tầm nhìn nói trên của P&G đến năm 2040, Kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu còn đề cập đến lượng khí thải trong toàn bộ vòng đời của các sản phẩm và bao bì của chúng tôi, bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng, vận hành, cũng như quá trình sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng.

Để tìm hiểu thêm về tiến trình thực hiện của chúng tôi so với các mục tiêu về khí hậu của mình, hãy nhấp vào đây.

MỤC TIÊU ĐẠT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BẰNG 0 TRƯỚC NĂM 2040KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI KHÍ HẬUTIẾN TRÌNH THỰC HIỆN SO VỚI MỤC TIÊU VỀ KHÍ HẬU
Tái chế nhựa
Biểu tượng bao bì

Rác thải

Rác thải nhựa trong môi trường là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là khi rác thải tập kết lại trên sông ngòi và đại dương của chúng ta. Đây là thách thức toàn cầu phức tạp và đòi hỏi cần có một phương pháp mang tính toàn diện và hợp tác trong toàn bộ vòng đời của nhựa. Để giải quyết thách thức này và kéo dài vòng tuần hoàn của nhựa, chúng ta cần có sự hợp tác giữa nhiều bên liên quan, bao gồm toàn ngành, chính phủ, tổ chức xã hội và nghiên cứu học thuật. Mặc dù nhựa có thể giúp giảm số lượng vật liệu đóng gói, bảo vệ sản phẩm và giảm phát thải khí nhà kính từ quá trình vận chuyển, nhưng chúng ta phải sử dụng và tái sử dụng nó một cách có trách nhiệm.

Tại P&G, chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2030 thiết kế toàn bộ bao bì hàng tiêu dùng có thể tái chế được hoặc tái sử dụng. Chúng tôi đang phát minh và nhân rộng các giải pháp tái chế mới, sử dụng vật liệu thay thế và hợp tác với các đơn vị bên ngoài để giúp thúc đẩy cơ sở hạ tầng quản lý rác thải nhằm cải thiện khả năng tiếp cận địa điểm tập kết, qua đó giữ lại nhựa để tiếp tục sử dụng và không bị thải vào môi trường tự nhiên.

Để tìm hiểu thêm về tiến độ thực hiện các mục tiêu về bao bì của mình của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.

Công bố Thông tin EPR
Hình ảnh rửa tay
Biểu tượng nước

Nước

Tại P&G, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một tương lai với nguồn nước dồi dào, có thể duy trì sự sống của con người và tự nhiên trong cả hiện tại và các thế hệ mai sau. Vào tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã công bố một chiến lược toàn diện, bao gồm mục tiêu khôi phục nước ở những khu vực thiếu nước cho con người và thiên nhiên, ứng phó với những thách thức về nước thông qua đổi mới và quan hệ đối tác, đồng thời giảm lượng nước trong các hoạt động của chúng tôi để bảo tồn nguồn cung cấp nước tại địa phương. Chúng tôi cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030 là khôi phục lượng nước nhiều hơn mức tiêu thụ1 tại các cơ sở sản xuất của P&G ở 18 khu vực thiếu nước trên khắp thế giới; cũng như khôi phục lượng nước nhiều hơn mức tiêu thụ2 khi sử dụng các sản phẩm của P&G tại hai khu vực đô thị có áp lực cao về nhu cầu nước là Los Angeles và Thành phố Mexico. Chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu này thông qua quan hệ đối tác và các dự án phục hồi nhằm cải thiện, quản lý và bảo vệ nguồn nước.

Để tìm hiểu thêm về tiến độ thực hiện các mục tiêu về nước của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.

1Nước bốc hơi trong quá trình sản xuất các sản phẩm hoặc được đưa vào thành phẩm được sản xuất tại các địa điểm này.
2 Nước từ các hộ gia đình rò rỉ và bốc hơi trong quá trình sử dụng sản phẩm.

TÌM HIỂU SÂU HƠN VỀ CÁC MỤC TIÊU MỚI CỦA CHÚNG TÔICHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG TƯƠNG LAI VỚI NGUỒN NƯỚC DỒI DÀOTIẾN ĐỘ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC
Hình ảnh khu rừng
Biểu tượng rừng

Thiên nhiên

Tại P&G, chúng tôi cam kết bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên. Các hệ sinh thái tự nhiên mang tính thiết yếu đối với con người, cũng như tính đa dạng sinh học và hoạt động kinh doanh của chính chúng tôi. Nỗ lực của P&G bắt đầu từ việc đảm bảo tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đối với các mặt hàng chính như bột gỗ, dầu cọ và bao bì giấy.

Chúng tôi cũng hướng mục tiêu ra xa hơn chuỗi cung ứng trực tiếp của mình để có thể bảo vệ, cải thiện và phục hồi hệ sinh thái ở nhiều nơi hơn, tại những địa điểm quan trọng nhất. Chúng tôi đang hợp tác và đầu tư vào các giải pháp từ tự nhiên để tác động tích cực đến hơn 1,5 triệu mẫu đất, cân bằng lượng khí thải carbon còn sót lại từ các hoạt động sản xuất trong thập kỷ này, đồng thời mang lại kết quả tích cực cho con người và tính đa dạng sinh học.

Để tìm hiểu thêm về tiến độ thực hiện các mục tiêu của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.

Biểu tượng ngôi nhà

Tiết kiệm năng lượng tại nhà

Kể từ năm 2015, hai thương hiệu Tide và Ariel của P&G đã giúp người tiêu dùng tăng cường sử dụng các chu trình giặt tiêu tốn ít năng lượng để tránh phát thải khoảng 15 triệu tấn carbon dioxide. Chúng tôi đã tận dụng sáng kiến đổi mới sáng tạo và phổ biến thông tin cho người tiêu dùng để giảm thiểu phần lớn lượng khí thải carbon – năng lượng cần để đun nóng nước trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Ariel bước sang tuổi 30

Hoạt động của chúng tôi không dừng lại ở đó

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cổng thông tin nhà đầu tư ESG, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về các mục tiêu, nỗ lực và tiến bộ của P&G trong quá trình thực hiện các mục tiêu về nước, chất thải, khí hậu, lâm nghiệp, bình đẳng và hòa nhập và quản trị, cùng những mục tiêu khác. Để biết thông tin cụ thể về các chương trình và hoạt động khác nhau liên quan đến cách thức chúng tôi đang giúp đỡ để làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên đẹp hơn trong các lĩnh vực lâm nghiệp, bao bì nhựa, nước và khí hậu, hãy xem phần Lập bản đồ về tác động của chúng tôi trên trang web công khai của chúng tôi.

1880s Bartlett Store

Lịch sử phát triển bền vững của P&G.

Để xem toàn bộ thông tin về những nỗ lực phát triển bền vững có lợi cho môi trường của chúng tôi từ trước đến nay, hãy xem dòng thời gian của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM