PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - hình ảnh
""

Tại P&G, tính bền vững về môi trường luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng ta có trách nhiệm làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. P&G cam kết tạo ra tác động tích cực đến các gia đình, cộng đồng và hành tinh của chúng ta — đặc biệt là trong các lĩnh vực Khí hậu, Rừng, NướcBao bì. Chúng tôi chú trọng đến việc phát triển các cải tiến và sản phẩm có khả năng mang lại tính ưu việt một cách bền vững. Chúng tôi tiếp tục giảm lượng khí thải và cố gắng hướng tới nhiều phương pháp tiếp cận mang tính chất tuần hoàn hơn trong chuỗi cung ứng của mình. Chúng tôi đang xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức bên ngoài để ứng phó với những vấn đề phức tạp và khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt hiện nay. Và nhân viên của chúng tôi cam kết đảm bảo phát triển bền vững trong công việc hàng ngày của mình. Xem thêm tại đây tìm hiểu thêm về những việc chúng tôi đang làm trong các lĩnh vực khí hậu, nước, rừng, và bao bì.

Khí hậu - hình ảnh
Khí hậu

Khí hậu

THAM VỌNG HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐẠT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BẰNG 0 TRƯỚC NĂM 2040

Vào tháng 9 năm 2021, P&G đặt ra tham vọng mới là đạt được tổng mức phát thải khí nhà kính (GHG) bằng 0 trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của mình, từ khâu xử lý nguyên liệu thô đến khi vận chuyển đến nhà bán lẻ. P&G cũng đã chia sẻ Kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu, phác thảo cách tiếp cận toàn diện để thúc đẩy hành động vì khí hậu và đối phó những thách thức chính ở phía trước. Ngoài các thông tin chi tiết về tham vọng nói trên của P&G đến năm 2040, Kế hoạch hành động chuyển đổi khí hậu còn đề cập đến lượng khí thải trong toàn bộ vòng đời của các sản phẩm và bao bì của chúng tôi, trên toàn bộ chuỗi cung ứng, hoạt động, việc người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của chúng tôi và thời gian sử dụng của sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm về tiến trình thực hiện của chúng tôi so với các mục tiêu về khí hậu của mình, hãy nhấp vào đây.

MỤC TIÊU ĐẠT LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BẰNG 0 TRƯỚC NĂM 2040KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI KHÍ HẬUTIẾN TRÌNH THỰC HIỆN SO VỚI MỤC TIÊU VỀ KHÍ HẬU
Hình ảnh rửa tay
Nước

Nước

Chúng tôi hành động góp phần bảo tồn và phục hồi nguồn nước cho con người và thiên nhiên. Vào năm 2020, chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ hợp tác với chương trình Kinh doanh quản lý nước (BW) của Quỹ môi trường Bonneville (BEF). Qua đó, chúng tôi đang tài trợ cho sáu dự án ở vùng sông Sacramento của California và các lưu vực sông ở Hoa Kỳ nhằm tạo ra tác động tích cực lâu dài cho hệ sinh thái nước ngọt và cung cấp nước cho cộng đồng và doanh nghiệp. Khi kết hợp với nhau, các dự án này được kỳ vọng sẽ khôi phục hơn ba tỷ lít nước cho con người và thiên nhiên. Chúng tôi cũng đã tăng hiệu quả sử dụng nước trong các hoạt động của mình lên 25%1 trên mỗi đơn vị sản xuất và lấy 3,1 tỷ lít nước từ các nguồn tuần hoàn.

Để tìm hiểu thêm về tiến trình thực hiện của chúng tôi so với các mục tiêu về nước của mình, hãy nhấp vào đây.

1 Tiến độ hiệu quả so với Năm tài chính 2009/2010, điểm bắt đầu của Công ty chúng tôi.

Hình ảnh khu rừng
Biểu tượng rừng

Rừng

Chúng tôi sử dụng 100% bột giấy được chứng nhận trong sản phẩm Chăm sóc gia đình và sẽ đạt được chứng chỉ FSC 75%, chứng nhận ưu tiên của chúng tôi, chậm nhất vào năm 2022, cùng với tham vọng đạt chứng chỉ FSC 100% chậm nhất vào năm 2030. Chúng tôi cam kết tìm nguồn cung ứng dầu cọ có trách nhiệm. Chúng tôi là thành viên của Hội nghị dầu cọ bền vững (RSPO) và cam kết tuân thủ các Nguyên tắc và tiêu chí năm 2018 (P&C) của RSPO. Tính đến năm 2021, tất cả thương hiệu tiêu dùng của P&G đều sử dụng 100% dầu cọ được chứng nhận RSPO.

Để tìm hiểu thêm về tiến trình thực hiện của chúng tôi so với các mục tiêu về lâm nghiệp của mình, hãy nhấp vào đây.

Tái chế nhựa
Bao bì

Bao bì

Vào năm 2021, 73% bao bì sản phẩm tiêu dùng của chúng tôi có thể tái chế hoặc tái sử dụng và chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu thiết kế bao bì tiêu dùng có thể tái chế hoặc tái sử dụng 100%.

Để tìm hiểu thêm về tiến trình thực hiện của chúng tôi so với các mục tiêu về bao bì của mình, hãy nhấp vào đây.

Tham vọng Môi trường 2030 - hình ảnh

Tham vọng Môi trường 2030

Việc giảm lượng khí thải carbon, ưu tiên bảo tồn nước và chuyển sang điện tái tạo mới chỉ là bước khởi đầu. Vào năm 2018, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và tái tập trung năng lượng của mình hướng đến năm 2030, đặt ra một loạt các mục tiêu mới và áp dụng những phương pháp mới không chỉ nhằm mục đích giảm khí thải và bảo tồn các nguồn tài nguyên quý giá, mà còn giúp khôi phục thế giới, từ đó làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Để biết tiến trình thực hiện hướng đến Tham vọng Môi trường 2030, hãy nhấp vào đây.#pdfclimateWithoutIcon1 {display: inline-block;} #pdfclimateWithoutIcon1:before {display: none;}

IT'S OUR PLANET. OUR HOME.
Biểu tượng ngôi nhà

Tiết kiệm năng lượng tại nhà

Kể từ năm 2015, các thương hiệu Tide và Ariel của P&G đã giúp người tiêu dùng tiêu thụ mức năng lượng thấp trong quá trình giặt giũ, giúp giảm thiểu khoảng 15 triệu tấn cacbon đioxit thải ra. Chúng tôi đã vận dụng sự đổi mới và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng lâu dài để giúp giảm phần lớn lượng khí thải cacbon — năng lượng cần thiết để làm nóng nước trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Ariel bước sang tuổi 30

Hoạt động của chúng tôi không dừng lại ở đó

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cổng thông tin nhà đầu tư ESG, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về các mục tiêu, nỗ lực và tiến bộ của P&G trong quá trình thực hiện các mục tiêu về nước, chất thải, khí hậu, lâm nghiệp, bình đẳng và hòa nhập và quản trị, cùng những mục tiêu khác. Để biết thông tin cụ thể về các chương trình và hoạt động khác nhau liên quan đến cách thức chúng tôi đang giúp đỡ để làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên đẹp hơn trong các lĩnh vực lâm nghiệp, bao bì nhựa, nước và khí hậu, hãy xem phần Lập bản đồ về tác động của chúng tôi trên trang web công khai của chúng tôi.

1880s Bartlett Store

Lịch sử phát triển bền vững của P&G.

Để xem toàn bộ thông tin về những nỗ lực phát triển bền vững có lợi cho môi trường của chúng tôi từ trước đến nay, hãy xem dòng thời gian của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM