Thỏ
""

Cam kết của chúng
tôI đốI vớI chiến dịch
#BeCrueltyFree.

Chúng tôi đang kêu gọi chấm dứt tất cả các thử nghiệm sản phẩm mỹ phẩm trên động vật trên toàn cầu và chúng tôi tự hào được hợp tác với Chiến dịch #BeCrueltyFree của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế nhằm thúc đẩy tầm nhìn đó.

Văn bản tự hào ủng hộ chiến dịch Be Cruelty Free và hình con thỏ

Sự ủng hộ của chúng tôi đối với chiến dịch #BeCrueltyFree là một bước nữa trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm xóa bỏ hành vi thử nghiệm sản phẩm trên động vật. Chúng tôi đã bắt đầu hành trình này từ hơn 40 năm trước thông qua các hoạt động nghiên cứu, đầu tư và hợp tác liên tục nhằm phát triển và thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp thay thế cho thử nghiệm sản phẩm trên động vật. Những nỗ lực này đã góp phần mang lại lợi ích lớn hơn, cho phép chúng tôi và các công ty khác phát triển các sản phẩm chưa được thử nghiệm trên động vật. Những đóng góp của chúng tôi bao gồm:

Biểu tượng phát triển

Đầu tư hơn 480 triệu USD trong hơn 40 năm vào các phương pháp thay thế thử nghiệm sản phẩm trên động vật, các nhà nghiên cứu của chúng tôi đi tiên phong trong hơn 25 phương pháp thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật, xuất bản hơn 1.000 bài báo khoa học.

Biểu tượng bắt tay

Hợp tác với các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế hàng đầu, học viện và các liên minh trong ngành nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp thử nghiệm sản phẩm không sử dụng, không ngược đãi động vật trên toàn thế giới.

Biểu tượng loa phóng thanh

Vận động sử dụng công khai các phương pháp thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật và được các nhà khoa học cũng như các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới thông qua trong hơn 25 năm.

Phối hợp cùng nhau để chấm dứt thử nghiệm sản phẩm trên động vật

P&G đã đầu tư vào phát triển phương pháp thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật trong nhiều thập kỷ và đang hợp tác với các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế hàng đầu, học viện, liên minh trong ngành và các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy các phương pháp thay thế cho việc sử dụng động vật. Chúng tôi đã cùng nhau đạt được nhiều thành tích, bao gồm cả việc chấm dứt hành vi thử nghiệm sản phẩm trên động vật đối với các sản phẩm mỹ phẩm của chúng tôi từ nhiều năm trước. Trên thực tế, P&G không còn tiến hành thử nghiệm bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nào trên động vật nữa trừ khi theo yêu cầu của luật pháp và chúng tôi cam kết chấm dứt hành vi thử nghiệm sản phẩm trên động vật.

Logo Tổ chức Nhân đạo Quốc tế
Logo Human Toxicology Project Consortium

Lời chứng thực

Troy Seidle, Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân đạo Quốc tế

Trong hơn 20 năm, các nhóm thuộc Tổ chức Nhân đạo Quốc tế đã hợp tác với Procter & Gamble để thúc đẩy sự phát triển và đồng thuận theo quy tắc đối với các phương pháp thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón P&G với tư cách là tổ chức ủng hộ chính thức cho chiến dịch #BeCrueltyFree của chúng tôi nhằm đạt được mục tiêu chấm dứt hành vi thử nghiệm sản phẩm mỹ phẩm trên động vật và buôn bán mỹ phẩm được thử nghiệm trên động vật ở tất cả các thị trường mỹ phẩm lớn trên toàn thế giới.

Troy Seidle,
Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân đạo Quốc tế

Victor Aguilar, Giám đốc Nghiên cứu, Phát triển và Đổi mới của Procter and Gamble

Chúng tôi rất vui được hỗ trợ Tổ chức Nhân đạo Quốc tế trong nỗ lực chấm dứt thử nghiệm sản phẩm mỹ phẩm trên động vật. Đến nay, Procter & Gamble đã đầu tư hơn 480 triệu USD trong 40 năm qua vào việc phát triển các phương pháp thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì mục đích tốt đẹp trong lĩnh vực này khi chúng tôi hợp tác để chấm dứt hành vi thử nghiệm sản phẩm trên động vật một cách hiệu quả.

Victor Aguilar,
Giám đốc Nghiên cứu, Phát triển và Đổi mới của Procter and Gamble

Kathy Guillermo, Phó Chủ tịch, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

PETA rất vui mừng được hợp tác với Procter & Gamble trong việc chứng nhận các sản phẩm của mình là sản phẩm không được thử nghiệm trên động vật và chấm dứt các yêu cầu đối với các thử nghiệm này của các cơ quan quản lý. Mối quan hệ đối tác của chúng tôi về vấn đề cực kỳ quan trọng này là cùng mang lại lợi ích cho các loài động vật và người tiêu dùng.

Kathy Guillermo,
Phó Chủ tịch, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

P&G hỗ trợ Save Ralph

P&G hỗ trợ #SaveRalph, chiến dịch kêu gọi loại bỏ thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật trên toàn cầu của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế

Hình ảnh tĩnh từ bộ phim về nhà hoạt động #SaveRalph, một chiến dịch không thử nghiệm sản phẩm trên động vật do Tổ chức Nhân đạo Quốc tế quản lý