Thành tích Bảo vệ Động vật của P&G
""

Thành tích bảo vệ
động vật của P&G.

Nhờ những nỗ lực của chúng tôi trong việc thúc đẩy các phương pháp thay thế thử nghiệm sản phẩm trên động vật, chúng tôi ngày càng có nhiều thương hiệu được People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, chính thức công nhận là “Không thử nghiệm trên động vật”. Trên thực tế, P&G không còn tiến hành thử nghiệm bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nào trên động vật nữa trừ khi theo yêu cầu của luật pháp và chúng tôi cam kết chấm dứt hành vi thử nghiệm sản phẩm trên động vật.

Các thương hiệu của P&G được PETA chứng nhận là không thử nghiệm trên động vật

 • Herbal Essences-Logo
 • Aussie-Logo
 • Secret-Logo
 • Each & Every-Logo
 • First Aid Beauty-Logo
 • Bear Fruits-Logo
 • Hair Food-Logo
 • Sunny-Logo
 • Jolly-Logo
 • NOU-Logo
 • Quiet & Roar-Logo
 • Waterl<ss-Logo
 • Farmacy Beauty(Leaping Bunny)-Logo

Phần thưởng cho các nhà khoa học của P&G đã thúc đẩy các phương pháp thay thế không sử dụng động vật

Các nhà khoa học hàng đầu của P&G đã được các bên thứ 3 và các nhóm bảo vệ động vật hàng đầu công nhận vì sự đổi mới mang tính đột phá.
Hãy xem các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về phương pháp thử nghiệm tình trạng dị ứng da mang tính đột phá này:

Frank Gerberick nhận được phần thưởng thúc đẩy các phương pháp thay thế

Những người giành giải thưởng Lushprize năm 2015

Tìm hiểu thêm về khoa học phương pháp thay thế không sử dụng động vật của chúng tôi tại:

Lịch sử về thành tích bảo vệ động vật.

Hành trình loại bỏ thử nghiệm sản phẩm trên động vật của chúng tôi đã bắt đầu từ hơn 40 năm trước. Đến nay, chúng tôi đã chi hơn 480 triệu USD cho mối quan hệ đối tác và tiến bộ.

2020

2010

2000

1990

1980

1970

2023

P&G một lần nữa sẽ tài trợ cho Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật. Hội nghị Quốc tế lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Niagara Falls, Canada. P&G đã tài trợ và đóng góp cho tất cả 12 Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật, bao gồm cả Hội nghị đầu tiên vào năm 1993.

2021

P&G là nhà tài trợ hàng đầu của Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật lần thứ 11. Hội nghị diễn ra tại Maastricht, NL.

2019

P&G trở thành đối tác chính thức của #BeCrueltyFree.

Thương hiệu toàn cầu đầu tiên của P&G, Herbal Essences, giành được chứng chỉ Cruelty Free của PETA, tiếp theo là Aussie vào cuối năm.

2017

P&G là Nhà tài trợ Platinum của Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật diễn ra tại Seattle.

2015

P&G giành được Giải thưởng Lush danh giá cho DPRA.

2014

P&G đã tài trợ cho Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế và Sử dụng Động vật trong Khoa học Đời sống lần thứ 9 diễn ra tại Praha. P&G đã tài trợ cho mỗi Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật.

P&G phát triển phương pháp thay thế đầu tiên, phương pháp không sử dụng động vật cho thử nghiệm tình trạng dị ứng da (Direct Peptide Reactivity Assay, DPRA).

2013

DPRA (Direct Peptide Reactivity Assay) của P&G là một thử nghiệm tình trạng dị ứng da thay thế mang tính đột phá cuối cùng đã được một cơ quan quản lý quan trọng chính thức phê duyệt và đề xuất.

2012

Nghiên cứu kiểm chứng chính thức của DPRA (Direct Peptide Reactivity Assay) đã được xuất bản thành công.

2011

P&G đã tài trợ cho Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật lần thứ 8 diễn ra tại Montreal, Canada.

2009

P&G đã trình bày 22 tài liệu nghiên cứu về các chủ đề phương pháp thay thế động vật và bảo vệ động vật tại Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế Động vật lần thứ 7 diễn ra tại Rome, Ý. DPRA (Direct Peptide Reactivity Assay) được đệ trình cho các nghiên cứu kiểm chứng chính thức.

2007

Trang web AltTox.org đã được ra mắt thông qua sự hợp tác với P&G và HSUS. Trang web này dành riêng cho việc thúc đẩy các phương pháp thử nghiệm độc tính mà không sử dụng động vật.

2005

HSUS và P&G đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược để cùng nhau loại bỏ thử nghiệm liên quan đến động vật nhằm đảm bảo độ an toàn cho sản phẩm tiêu dùng.

P&G đã tài trợ để một nhà khoa học cấp cao của P&G làm việc trực tiếp với ECVAM nhằm thúc đẩy việc xác thực các phương pháp thay thế và vận động để các cơ quan quản lý chấp nhận những phương pháp này.

2003

Iams đã thành lập một ban cố vấn chăm sóc động vật độc lập để cung cấp lời khuyên chuyên môn về các tiêu chuẩn chăm sóc động vật trong các nghiên cứu thực phẩm dinh dưỡng.

2002

HSUS đã trao Giải thưởng Nhân đạo cho P&G để ghi nhận những nỗ lực của công ty nhằm biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho các loài động vật.

1999

P&G đã chấm dứt việc sử dụng động vật trong thử nghiệm độ an toàn cho các sản phẩm tiêu dùng của mình trừ khi không có các phương pháp thay thế nghiên cứu không sử dụng động vật. HSUS đã trao Giải thưởng Russell và Burch danh giá cho Giám đốc Nghiên cứu của P&G để ghi nhận công việc và vai trò lãnh đạo của bà trong việc thúc đẩy nghiên cứu các phương pháp thay thế.

1998

P&G đã xác nhận trước Quốc hội Hoa Kỳ để ủng hộ luật đẩy nhanh việc chấp nhận các thử nghiệm thay thế.

1997

P&G đã tham gia cùng các tổ chức khác, bao gồm Tổ chức Nhân đạo Hoa Kỳ (HSUS), trong việc giúp tài trợ cho việc ra mắt Altweb, một nguồn tài nguyên trên trang web về các hoạt động xác nhận và nghiên cứu phương pháp thay thế.

1993

P&G là nhà tài trợ cho Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế đầu tiên được tổ chức tại Baltimore, Maryland.

1992

Trung tâm Johns Hopkins về Phương pháp Thay thế cho Thử nghiệm trên Động vật đã công nhận P&G vì “những đóng góp xuất sắc trong việc tìm kiếm các phương pháp thay thế” trong quá trình phát triển sản phẩm và đánh giá độ an toàn.

1991

P&G đã xác nhận trước Quốc hội Hoa Kỳ để ủng hộ luật thúc đẩy nghiên cứu các phương pháp thay thế và thiết lập các tiêu chí để chấp nhận các phương pháp thay thế theo quy định.

1990

P&G đã giúp tài trợ cho Hội nghị Xác nhận Quốc tế đầu tiên. P&G cũng tham gia Viện Quốc gia về Sức khỏe và Quyền Động vật Quốc tế, đồng tài trợ cho nghiên cứu chia sẻ dữ liệu để thử nghiệm sản phẩm.

1989

P&G đã thiết lập một chương trình trao các khoản tài trợ nghiên cứu để phát triển các phương pháp thay thế thử nghiệm trên động vật.

1980

P&G đã tuyển dụng các nhà khoa học và đầu tư vào các phòng thí nghiệm hiện đại nhất để xây dựng một tổ chức nghiên cứu dành riêng cho việc giảm thiểu và loại bỏ việc sử dụng các loài động vật trong nghiên cứu.

1970

P&G là một trong những công ty đầu tiên đưa dữ liệu thử nghiệm an toàn vào cơ sở dữ liệu máy tính, giúp tránh thử nghiệm trùng lặp.