City

BÌNH ĐẲNG &
HA NHẬP

Chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty và một thế giới nơi mọi người đều được bình đẳng và hòa nhập. Từ đó, chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo ra giá trị cho nhân viên thông qua thương hiệu của mình, cùng với các đối tác và đóng góp cho cộng đồng.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty và một thế giới nơi mọi người đều được bình đẳng và hòa nhập. Từ đó, chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo ra giá trị cho nhân viên thông qua thương hiệu của mình, cùng với các đối tác và đóng góp cho cộng đồng.

Mọi người đứng nói chuyện tại hành lang văn phòng

NHÂN VIÊN

Chúng tôi tận dụng sự khác biệt của mình để thực hiện các mục tiêu nhằm phát triển mạnh mẽ hơn ở cả quy mô công ty và cùng nhau phát triển với tư cách cá nhân, đội nhóm và cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về các nỗ lực vì sự Bình đẳng và Hòa nhập của chúng tôi, hãy tải xuống
tài liệu giới thiệu "Khát vọng, Hành động và Kết quả" của chúng tôi.

KHÁT VỌNG, HÀNH ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

LỘ TRÌNH TƯƠNG LAI

SỰ ĐA DẠNG TRONG
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi nhận ra rằng sự đại diện giúp chúng tôi thấu hiểu và phục vụ hàng tỷ người tiêu dùng trên khắp thế giới. Dù vẫn tiếp tục đạt được những tiến bộ ở nhiều lĩnh vực nhưng chúng tôi biết mình có thể làm nhiều hơn thế. Để thực hiện điều này, tất cả chúng ta cần hợp tác với nhau nhằm tạo ra tác động lớn hơn, mang lại lợi ích cho mọi người. Xem những tiến bộ chúng tôi đạt được tính đến nay.

XEM THÊM DỮ LIỆU

TẠO RA MỘT
XÃ HỘI HÒA NHẬP

HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đang thúc đẩy sự bình đẳng và hòa nhập bằng cách tạo ra tác động có ý nghĩa cho nhân viên của mình, thông qua các thương hiệu của công ty, với sự hợp tác của các đối tác trong cộng đồng.

Gia đình người Mỹ gốc Phi đang nhảy múa

WIDEN THE SCREEN

P&G đang ủng hộ những người sáng tạo Da màu. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm kiếm, chia sẻ và chờ đón nhiều câu chuyện khác của những Người da màu.

XEM TẤT CẢ DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC

Khi hợp tác chặt chẽ với các đối tác của mình, chúng tôi sử dụng ưu thế về mặt chuyên môn và phạm vi tiếp cận của các bên để thay đổi thế giới nhanh chóng hơn.

Business Roundtable-Logo

SỰ GHI NHẬN

Chúng tôi tự hào khi được ghi nhận vì những nỗ lực cho sự bình đẳng và hòa nhập của mình.

NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT – Logo