Cấu trúc & Quản trị

Cấu trúc công ty của chúng tôi mang lại lợi ích toàn cầu của một công ty quốc tế, đồng thời cam kết tính liêm chính và tính phù hợp với người tiêu dùng ở hơn 180 quốc gia có bán sản phẩm P & G. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về từng chủ đề.