Lãnh đạo

Một đội ngũ luôn hướng tới tương lai

Phương pháp lãnh đạo của chúng tôi mang tính đặc trưng của P&G. Chúng tôi đặt ra một khung tiêu chí rõ ràng, nghiêm ngặt để phát triển các nhà lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng ở mọi mảng kinh doanh và trên tất cả các khu vực, ở mọi cấp độ. Do đó, đội ngũ lãnh đạo đa dạng của chúng tôi đang định hình tương lai bằng kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng để cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng, hôm nay và trong tương lai.

David S. Taylor

David Taylor - Chairman of the Board, President and P&G Chief Executive Officer

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị, Chủ tịch Tập đoàn và Giám đốc Điều hành toàn cầu

Jon R. Moeller

Jon R. Moeller — Phó chủ tịch và Giám đốc tài chính

Phó Chủ Tịch tập đoàn, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính toàn cầu

Steven D. Bishop

Steven Bishop — Chủ tịch nhóm, Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu

Giám đốc Điều hành toàn cầu - Ngành hàng Chăm sóc sức khỏe

Gary Coombe

Gary Coombe — Chủ tịch, Global Grooming

Giám đốc Điều hành toàn cầu - Ngành hàng làm đẹp cho nam giới

Mary Lynn Ferguson-McHugh

Mary Lynn Ferguson-McHugh — Chủ tịch nhóm, Chăm sóc Gia đình Toàn cầu và Sáng tạo và Sáng tạo Thương hiệu Toàn cầu, P & G Ventures

Giám đốc Điều hành toàn cầu- Ngành hàng Chăm sóc gia đình và các Liên doanh P&G

Fama Francisco

Fama Francisco — Chủ tịch, Chăm sóc Phụ nữ Toàn cầu

Giám đốc Điều hành toàn cầu- Ngành hàng Chăm sóc Trẻ em và phụ nữ

Shailesh G. Jejurikar

Shailesh G. Jejurikar — Chủ tịch, Tổ chức Xây dựng Thương hiệu và Chăm sóc Vải vóc Toàn cầu, Chăm sóc Gia đình & Vải vóc Toàn cầu, và Nhà tài trợ Điều hành, Bền vững Toàn cầu

Giám đốc Điều hành toàn cầu - Ngành hàng Chăm sóc Vải & Nhà cửa và Lãnh đạo Chương trình Phát triển bền vững toàn cầu

R. Alexandra Keith

R. Alexandra Keith — Chủ tịch, ngành chăm sóc và làm đẹp tóc toàn cầu

Giám đốc Điều hành toàn cầu- Ngành hàng Chăm sóc sắc đẹp

Quay trở về đầu tiên

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Laura Becker

Laura Becker

Chủ tịch - Dịch vụ Kinh doanh toàn cầu

Vittorio Cretella

Cretella Vittorio

Giám đốc Điều hành Thông tin toàn cầu

Jennifer Davis

Jennifer Davis — Chủ tịch, Chăm sóc Phụ nữ Toàn cầu

Chủ tịch - Ngành hàng chăm sóc phụ nữ

Philip J. Duncan

Philip Duncan — Nhân viên thiết kế toàn cầu

Giám đốc Điều hành Thiết kế toàn cầu

Kathleen B. Fish

Kathleen B. Fish — Trưởng phòng nghiên cứu, phát triển và đổi mới

Giám đốc Điều hành Nghiên cứu, Phát triển và Cải tiến toàn cầu

Paul Gama

Paul Gama - President – Personal Health Care

Chủ tịch - ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe cá nhân

Tracey Grabowski

Tracey Grabowski — Giám đốc Nhân sự

Giám đốc Điều hành Nhân sự toàn cầu

Virginie Helias

Virginie Helias - Chief Sustainability Officer

Chủ Tịch Phát triển Bền vững

Damon Jones

Damon Jones - Chief Communications Officer

Giám đốc Điều hành Truyền Thông toàn cầu

Henry Karamanoukian

Henry Karamanoukian — Phó chủ tịch cấp cao, Thâm nhập thị Trường, Trung Quốc

Chủ tịch - Chiến lược Thị Trường, Trung Quốc và ngành chăm sóc tóc, Trung Quốc Đại lục

Deborah P. Majoras

Deborah P. Majoras — Giám đốc pháp lý và Thư ký Nhà tài trợ Điều hành, GABLE

Giám đốc Điều hành Pháp Lý toàn cầu - Lãnh đạo Chương trình GABLE

Shelly McNamara

McNamara Shelly

Chủ Tịch Đa dạng & Hòa nhập (D&I)

Julio Nemeth

Julio Nemeth — Chủ tịch, Dịch vụ kinh doanh toàn cầu

Giám đốc Điều hành Cung Ứng toàn cầu

Ken Patel

Ken Patel - Chief Ethics & Compliance Officer and Chief Patent Counsel

Chủ tịch Đạo đức, Tuân thủ và Sáng chế

Juan Fernando Posada

Juan Fernando Posada — Chủ tịch, Nghiệp vụ bán hàng & thị trường châu Mỹ Latin

Chủ tịch - Mỹ Latinh

Matthew S. Price

Matthew S. Price — Chủ tịch, Nghiệp vụ bán hàng & thị trường Trung Quốc và các vùng lãnh thổ có liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Đại lục

Marc S. Pritchard

Marc S. Pritchard — Giám đốc thương hiệu

Giám đốc Điều hành Marketing toàn cầu

Sundar Raman

Chủ tịch - Ngành hàng Chăm sóc Gia đình và các sản phẩm Chuyên dụng

Valarie Sheppard

Valarie Sheppard — Phó chủ tịch cấp cao, Tổng kiểm toán và Thủ quỹ

Chủ Tịch Kiểm Soát Nội Bộ và Ngân Quỹ

Mindy Sherwood

Chủ Tịch - Phụ trách khách hàng Walmart toàn cầu

Kirti Singh

Kirti Singh — Phó Chủ tịch, Kiến thức Thị trường & Tiêu dùng Toàn cầu

Giám đốc Điều hành Phân tích và Thấu hiểu toàn cầu

Markus Strobel

Markus Strobel — Chủ tịch, Chăm sóc Cá nhân và Da Toàn cầu

Chủ Tịch - ngành hàng Chăm sóc da và Cá nhân toàn cầu

Magesvaran Suranjan

Magesvaran Suranjan — Chủ tịch, Bán hàng & vận hành thị trường Châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi

Chủ Tịch - khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi

Loïc Tassel

Loïc Tassel - Chủ tịch, Nghiệp vụ bán hàng & thị trường Châu Âu

Chủ Tịch - Thị trường Châu Âu

Carolyn Tastad

Carolyn Tastad — Chủ tịch nhóm, Bắc Mỹ, Bán hàng & vận hành thị trường và Nhà tài trợ điều hành, Bình đẳng giới

Chủ Tịch tập đoàn Khu vực Bắc Mỹ và Giám đốc Điều hành Bán Hàng toàn cầu

Monica Turner

Turner Monica

Phó Chủ tịch Tập đoàn - Phụ trách Kinh doanh khu vực Bắc Mỹ