Khoa học Bảo vệ Động vật của P&G
""

Khoa học bảo vệ
động vật của P&G.

Tại Procter & Gamble (P&G), sự an toàn của những người sử dụng sản phẩm của chúng tôi là trọng tâm trong công việc của chúng tôi trong hơn 180 năm qua.

Chúng tôi cam kết bảo vệ động vật và thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật, bắt đầu hành trình thử nghiệm sản phẩm không sử dụng động vật từ hơn 40 năm trước với tư cách là những người đi tiên phong trong việc phát triển Phương pháp tiếp cận mới (New Approach Methodologies - NAM).

Gian hàng trực tuyến của P&G

Gian hàng trực tuyến của P&G tại Hội nghị Quốc tế về Phương pháp Thay thế và Sử dụng Động vật trong Khoa học Đời sống (WC11) năm 2021

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng khả năng thay thế không sử dụng động vật trên toàn thế giới. Để chia sẻ thông điệp của chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi đã xuất bản nghiên cứu của mình trong hơn 1.000 tài liệu nghiên cứu được đánh giá trên nhiều tạp chí khoa học và trình bày công trình của chúng tôi tại vô số hội nghị quốc tế. Chúng tôi tiếp tục vận động mạnh mẽ cho việc đồng thuận theo quy tắc về các phương pháp không sử dụng động vật để giúp chấm dứt hành vi thử nghiệm sản phẩm trên động vật.

Những đóng góp cụ thể của P&G đối với việc loại bỏ thử nghiệm sản phẩm trên động vật:

Các nhà khoa học của P&G đã phát minh ra một trong những phương pháp thay thế không sử dụng động vật đầu tiên cho các thử nghiệm tình trạng dị ứng da, phương pháp này gần đây đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phương pháp này đánh dấu một mốc quan trọng trong việc loại bỏ nhu cầu thử nghiệm sản phẩm trên động vật.

Hiểu về sự nhạy cảm của da
Bằng cách tìm hiểu về cách hai giai đoạn nhạy cảm của da diễn ra, P&G sẽ tạo ra những cách mới để thử nghiệm các sản phẩm của chúng tôi một cách an toàn và hiệu quả thông qua các phương pháp không sử dụng động vật.

Vai trò tiên phong của P&G trong việc phát triển các phương pháp đánh giá độ an toàn mà không cần sử dụng động vật

Một lĩnh vực khoa học khác mà các chuyên gia của P&G đang đi đầu là Read-Across, một phương pháp dự đoán hồ sơ an toàn của những đổi mới thành phần mới trên thế giới dựa trên các đặc tính hóa học và sinh học của các thành phần đã biết.

Sách trắng PDF sau đây cung cấp thêm chi tiết về cách P&G thực hiện điều này, bao gồm:

  • Lịch sử thử nghiệm an toàn của P&G
  • Những tiến bộ trong thử nghiệm độ nhạy cảm da của chúng tôi
  • Các phương pháp đánh giá thử nghiệm không sử dụng động vật của chúng tôi
  • Phát triển các phương pháp tiếp cận mới
  • Các bước đánh giá read-across của chúng tôi

Đi tiên phong trong việc loại bỏ thử nghiệm sử dụng động vật
P&G đã hỗ trợ đi tiên phong trong thử nghiệm bằng quan sát mà không sử dụng động vật bằng cách sử dụng các thử nghiệm nuôi cấy tế bào và tái tạo mô người. Cơ sở cho công việc của chúng tôi trong lĩnh vực này là tham gia các chương trình quốc tế quan trọng và các hoạt động trong ngành, tất cả đều nhằm mục đích tối ưu hóa các thử nghiệm không sử dụng động vật này, mở rộng ứng dụng của chúng cho tất cả các loại thành phần và đảm bảo sự chấp nhận theo quy định. Những nỗ lực này góp phần mang lại lợi ích lớn hơn, cho phép P&G và tất cả các công ty trong ngành phát triển các sản phẩm an toàn, không thử nghiệm trên động vật.

Amy Clippinger, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Quốc tế PETA

P&G là công ty đóng góp chính cho một dự án do Hiệp hội Khoa học Quốc tế PETA đồng tổ chức nhằm thay thế việc sử dụng thỏ trong thử nghiệm kích ứng/ăn mòn da và mắt của các sản phẩm tiêu dùng.

Amy Clippinger,
Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Quốc tế PETA